X

Informacje

pierwsza str

wwwe

wwww

nowa2

 

eerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 

 

nowa3

ANALIZA, OPTYMALIZACJA I RAPORTY

ANALIZA

Aby przygotować jak najlepszą strategię prowadzenia kampanii w Adwords, trzeba ustalić:

  • specyfikę działalności, czyli jaki jest podstawowy produkt lub usługa, którą będziemy promować;
  • cykl sprzedaży oraz czy występuje sezonowość sprzedaży - dla przygotowania odpowiedniego harmonogramu wyświetlania reklam (możemy bardzo dokładnie zaprogramować okresy nasilenia w wybranych okresach, dniach tygodnia, godzinach);
  • kim są odbiorcy – czy powinniśmy skierować reklamę na jakąś wybraną grupę demograficzną;
  • zasięg działalności, czyli w jakich lokalizacjach będzie emitowana reklama (jest to szczególnie ważne dla biznesów lokalnych lub gdy klient chce zainteresować swą usługą nowe rynki, np. zagraniczne - możemy wtedy ustawić wybrany język wyszukiwania);
  • cele marketingowe – w zależności od specyfiki działalności różnicują się cele, mogą nimi być zwiększenie sprzedaży, budowanie świadomości marki lub zdobywanie potencjalnych klientów (np. poprzez zwiększenie ilości nowych rejestracji w serwisie);
  • kim jest konkurencja, jak się reklamuje;
  • jakie były dotychczasowe formy reklamy i jaką miały skuteczność.

Powyższe działania są istotne przy rozpoczęciu współpracy, a cyklicznie należy dokonywać analizy, czy wyniki kampanii są zadowalające i spełniają postawione cele.

OPTYMALIZACJA

Cykliczna optymalizacja ma na celu poszukiwanie tych ustawień, rozwiązań, które

nowa4

nowa5

ttrrrrr

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Contact us

Using the contact form to send us email at below

Keep in touch with us

You can use the following information to contact us if you wanna join us or anything need to communicate.

Name: bomy.pl Administrator